0

0 reptes en curs

Visualitza tots els reptes
2

Portem 2 reptes assolits

El projecte

Què és la Resiliència Territorial?

  • El projecte d'SmartRural 3.0

Resiliència Territorial és un pas més enllà del Territori Socialment Responsable. És un projecte que té per objectiu aplicar la resiliència territorial com a estratègia per a mantenir les zones rurals vives i sostenibles, tot desenvolupant metodologies innovadores per convertir els problemes i necessitats detectades en reptes i oportunitats.

Què entenem per Resiliència Territorial? És la capacitat del territori d’adaptar-se positivament als canvis, mantenint la seva identitat i ressorgint enfortits a partir d'una estratègia de transformació sostenible basada en les necessitats socials.    

Com es treballa? Fomentant el treball conjunt i la participació entre institucions públiques, empreses, organitzacions i ciutadania per identificar i afrontar els reptes a nivell local, amb la complicitat de totes les parts del territori independentment dels seu posicionament.

Incidint amb iniciatives a nivell local permet influir de manera positiva i directa els canvis cap a la transició. Aquesta forma de treball permet incidir a escales superiors com un efecte dominó i així permet millores en la sostenibilitat, economia i benestar. 

A nivell local, pobles, ciutats i administracions municipals/comarcals és on es despleguen les polítiques més properes al territori i als ciutadans. Són també l'àmbit clau per actuar davant dels efectes del canvi climàtic i altres efectes globals ja que seran on es faran més evidents les seves conseqüències.

L’objectiu principal és innovar un model participatiu d'anàlisi i acompanyament per a territoris rurals que treballin per a la seva resiliència i regeneració social, econòmica i ecològica.

Quins accions es fan?

Acció 1

Participació en Municipis en Transició MiT és un projecte internacional que neix amb la voluntat de crear un marc de referència per posar en pràctica una nova manera de connectar l’administració pública amb les seves comunitats. La Garrotxa, amb el projecte ‘La Garrotxa Territori Resilient ‘, va ser escollida juntament amb L’Ecobairro de Sao Paulo, Wekerle de Budapest, el barri Telheira de Lisboa i les localitats de Santorso i Valsamoggia a Itàlia com a comunitat internacional d’experiència pilot. 

Per saber més del projecte:  http://municipalitiesintransition.org/     

Acció 2

Jornades de Resiliència Territorial, una trilogia de jornades en les vessants tècniques, socials i polítiques que van néixer amb la voluntat de crear un marc de referència, desenvolupar, estructurar i posar en pràctica una nova manera de connectar l’administració pública dels municipis amb les seves comunitats. Un espai de trobada i formació per als diversos agents que treballen per a la transició i el desenvolupament sostenible.

Acció 3

La resiliència dins l’Observatori del Desenvolupament Sostenible de la Garrotxa és una iniciativa que recull dades objectives dels actors econòmics, socials i mediambientals de la comarca. El projecte localitza a nivell comarcal els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) següents:

El projecte complet es pot consultar aquí:   http://www.observatorigarrotxa.cat/

Acció 4

Sessions de formació en ODS i Agenda 2030 amb la voluntat que les institucions col·laboradores del projecte i altres entitats de la Garrotxa, coneguin el marc internacional i identifiquin actuacions de la institució alineades amb els indicadors que estableix l’Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides per establir dinàmiques d’incorporació d’aquests paràmetres en la planificació futura.

Acció 5

Ideació d’una plataforma col·laborativa o de crowdsourcing amb l’objectiu de vincular la societat en la presa de decisions davant dels reptes de desenvolupament sostenible dels territoris rurals.

Aquesta plataforma pretén oferir solucions innovadores i creatives als reptes del territori. La  plataforma està oberta a qualsevol organització socioeconòmica de les comarques de l'àmbit d'actuació d'ADRINOC –públiques o privades- perquè llancin els seus projectes o reptes a la comunitat virtual i assoleixin, a través de la cooperació de professionals i talents externs, les millors idees. És la intel·ligència col·lectiva al servei de les organitzacions que aposten pel desenvolupament local responsable.

Acció 6

Sessió de formació en OKR (Objectius i Resultats Clau) i Metodologies Àgils. Una formació orientada a professionals de diferents organitzacions amb l’objectiu d’ensenyar a utilitzar el model OKR per a la gestió d’objectius i plantejaments d’iniciatives que permetin assolir-los. Conèixer el sistema OKR i la seva relació amb les dinàmiques àgils, mitjançant equips autoorganitzats i autogestionats aconsegueixin treballar de forma conjunta amb una major eficiència i alineació de recursos, aconseguint resultats positius tant en l’execució de les accions com en els impactes previstos.

Aquest projecte no seria possible sense la implicació d’entitats públiques a nivell comarcal en l’àmbit mediambiental, social i econòmic com són: SIGMA, CASG, DINAMIG, PNZVG, CAG, Turisme Garrotxa i Espai Cràter. 

 

Registra el teu repte o la teva solució i avancem plegats cap a un nou model de desenvolupament col·laboratiu i sostenible.

La plataforma de crowdsourcing és una de les actuacions finançades a través del projecte de cooperació estratègic “Resiliència Territorial”, que finança el Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural en el marc del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020 (operació 19.03.01) i cofinançat pel fons europeu FEADER.