Consorci Intercomarcal d'Iniciatives Socioeconòmiques

Consorci Intercomarcal d'Iniciatives Socioeconòmiques

Grup d'Acció Local

info@cisriberaebre-terraalta.org
http://www.cisriberaebre-terraalta.org

Dades bàsiques

  • Categoria

    Social

  • Zona

    Ribera d'Ebre-Terra Alta

  • Compensació

    Llapis de memòria de 4G i boc'n roll per als entrepans!

Fomentem el retorn dels joves al medi rural!

Descripció del repte/desafiament:

Les zones rurals catalanes s’enfronten a una problemàtica estructural: l’envelliment de la seva població i la conseqüent manca de “relleu generacional”. Malgrat que darrerament es parla d’una certa tendència de repoblament rural, aquest fenomen és encara molt feble i caldria establir mecanismes per fomentar la inserció laboral dels joves en les zones rurals. Segons l’estudi “Els moviments migratoris de la joventut rural: què ofereix el mercat laboral rural als i les joves?” elaborat en el marc del projecte Odisseu, més del 8% de la població jove de les comarques rurals de Catalunya, ha canviat la seva residència per un municipi urbà entre els anys 2000 i 2009. Les comarques de la Ribera d’Ebre i la Terra Alta no són alienes a aquest fenomen. Per aquest motiu, llancem el repte d’intentar, entre tots, buscar accions que es puguin desenvolupar en aquestes comarques i que contribueixin a fixar-hi la població jove o incentivin el retorn d’aquells joves que han emigrat.

Objectius

Prevenir i frenar l’èxode de joves de les comarques de la Ribera d’Ebre i la Terra Alta cap al medi urbà o periurbà i fomentar el retorn del capital humà format. Afavorir i promoure el compromís social de la joventut amb el territori i promoure’n la integració professional.

Resultats esperats:

Reducció del nombre de joves que migren a les zones urbanes i periurbanes i augment del nombre de joves retornats.

Premis

Llapis de memòria de 4G i boc'n roll per als entrepans!