Smart Rural
  • Català
 

Consorci per al Desenvolupament del Baix Ebre i Montsià

Entitat que treballa per al desenvolupament econòmic del territori rural de les comarques del Baix Ebre i Montsià.

nsayas@leader.cat

Dades bàsiques

  • Àmbits

    Producte local / Turisme sostenible

  • Categoria

    Econòmic

  • Zona

    Baix Ebre-Montsià

Pluja d'idees per incrementar el turisme de les Terres de l'Ebre!

Descripció del repte/desafiament:

Volem posar a disposició dels agents socioeconòmics del territori una eina que serveixi per posar en comú propostes d'accions per incrementar el turisme a les Terres de l'Ebre, unint esforços, iniciatives, recursos econòmics i humans, tot creant unes sinergies que contribueixen al desenvolupament econòmic del nostre territori.

Objectius

- Sensibilitzar als agents del territori de la necessitat que cooperin entre ells per crear sinergies i per al seu desenvolupament econòmic. - Foment de la cooperació entre agents tractors del territori. - Contribuir al desenvolupament econòmic. - Incrementar el turisme a les Terres de l'Ebre. - Posar en valor els recursos agroalimentaris i paisagístics del territori. - Incrementar les accions de màrqueting per vendre el territori i els seus recursos. - Impulsar el sector agroalimentari i turístic del territori, i donar a conèixer el seu potencial de negoci.

Resultats esperats:

- Increment de la cooperació entre agents del territori. - Increment de les iniciatives i accions per millorar el sector turístic i agroalimentari. - Sistematització de les accions conjuntes de cooperació entre agents del territori, per unir esforços i iniciatives per al seu desenvolupament econòmic. - Increment del turisme a les Terres de l'Ebre. - Millora dels resultats econòmics del sector agroalimentari de les Terres de l'Ebre.